برچسب شده: یادت همراه من

یاد باد آن روزگاران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد یاد باد آن خنده های عاشق کش یاد باد آن نفس های زندگی بخش یاد باد آن روزگاران یاد باد یاد باد بی مثال و بی همتا یاد...