برچسب شده: نگاه شیرینت

عصرهای بهار مهمان توام

روزگار تلخیست… بیا و به صرف یک فنجان چای کنار ِ لحظاتم بنشین نگاه ِ شیرینت را مهمان چای تلخم میکنم تا در یک چشم بهم زدن قند در دلم آب شود از شوق...