برچسب شده: شب های تنهایی

مرسی دلم

دست دلم را گرفته ام در گوشه ای از تنهاییم نشسته ام من و دل چه خاطرات مشترکی داریم چه ها که من ندارم در درون این دلم خاطرات تلخ و شیرین روزهای شاد...