برچسب شده: دلتنگتم

چه خوب است داشتنت

چه خوب است داشتنت چه خوب است حس بودن در کنارت چه خوب است وقتی صبح چشم باز میکنم تمام هستی یاد آوری میکند تو هستی برای من و در کنار من چه خوب...