برچسب شده: بیشتر از دیروز کمتر از فردا

اتفاق خوب ….

چه بی اندازه شیرین است این روز رسیدن به روز میلادت تا برایت بهترین ها را دوباره آرزو کنم و یادم باشد هنوز کسی هست تا با یادش خنده بر لب شوم ساده بگویم...

هنوزم دوستت دارم

هنوزم وقتی میخندی دلم پر از قاصدک های عاشق میشه که پیام دلدارشونو با نازو کرشمه میبرن هنوزم کنارت آرامش میگیرم آرامشی که خوابم میبره خوابی که تو روزهای عادی شاید با هزاران غلط...