دلدونی

دلم می خواندت

دل من ترا می خواند دست در دست هم در نم باران و کوچه های کاهگلی و دلبری های بلبلان غزل خوان سرت را بر شانه هایم گذاری و دست در دست هم مست...

بی خبرم از تو و من تاب ندارم…..

در میان نوشته ها و خاطراتمان در این کلبه دنج غرق شده ام نمیدانم چند دقیقه یا ساعت گذشته بالشتم خیس از اشک است نه از غم فراق و لجبازیمان…نه از عشق سرشاری که...

چه خوب است داشتنت

چه خوب است داشتنت چه خوب است حس بودن در کنارت چه خوب است وقتی صبح چشم باز میکنم تمام هستی یاد آوری میکند تو هستی برای من و در کنار من چه خوب...

تکانی از عشق …..

در کنار من آهسته قدم بر میداری و غرور دوست داشتنت از گامهایت پیداست در کنار فروشنده به دنبال منظور هستیم که ناگهان شانه ات به شانه ام می خورد دنیایم زیرو رو می...

دلم را برده ای …..

آرام آرام چشمانم را میبندم و بوی تو بهترین رایحه هستی مشامم را پر میکند و دلم می رود تا زیر درخت سیب تا روی ماسه های خیس تا سفیدی برف های قله های...

از من مگر دیوانه تر هست

از من مگر دیوانه تر هست دیوانه ای که با هر ناراحتیت دیوارهای دلم فرو می ریزد جز من مگر دیوانه ای هست تا با اولین حس از دست دادنت چشمه خشک شده اشک...

روزت مبارک عشق من

و روز عشق بهانه ای شد برای یاد آوری تنها عشق دلم عشقی که از فرش به عرش برد مرا شور زندگی و هستی و بودن به من داد و مانند آبی در رگ...

دلم تنگ است…

دلم تنگ است برای تو برای گرمی دستانت در هوای سرد امامزاده هاشم برای نوازش های دستانت دلم تنگ است برای خنده هایت برای چشمان زیبایت دلم تنگ است برای عطر وجودت برای نرمی...