برچسب شده: تو تمام ِ منی

0

بنده ی تو شده ام

نیمه شب است و من در این خلوت شبانه لابلای بزم ماه و ستارگان در میان دست نوشته هایت خودم را گم می کنم به راستی تو از کجا آغاز شدی بر من که...