دلدونی

0

هنوز هم برای تو می نویسم

هنوز هم عاشقانه هایم را عاشقانه برای تو می‌نویسم… هنوز هم در ازدحام این همه بی تو بودن از با تو بودن حرف می‌زنم… هنوز هم باور دارم عشق ما جاودانه است… این روزها دیگر پشت پنجره می‌نشینم و به استقبال...

0

دوست داشتن و ترس

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم! دین را دوست دارم ولی از كشیش ها می ترسم! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم! عشق را دوست...

0

خداوندا به دلهای شکسته…

  خداوندا به دلهای شکسته به تنهایان در غربت نشسته به مردانی که در سختی خموشند برای زندگانی، جان میفروشند همه کاشانه شان خالی زقوت است سخنهاشان نگاهی در سکوت است به طفلانی که...