دلدونی

0

باران عشق

  دست هایت را به من بده این هوای بارانی قدم های دو نفره ما را کم دارد بیا و در این باران عشق عاشقانه ها را برایم نجوا کن تا دوباره جوانه بزنم…...